Jak obiecałem dwa tygodnie temu TUTAJ, przedstawiam dziś ostateczną wersję regulaminu konkursu na mini grę. Nazwałem go roboczo “Rzut na Inicjatywę”.

Najpierw kilka słów o samym konkursie.

Konkurs powstał w mojej głowie jako inicjatywa dla tych z was, którzy chcielby rozpropagowac swoje pomysły na RPG. Zwykle realizowane w formie autorek, od prawie roku także pojawiające się na forum WTSu, dzięki gościnie Poltera. We wrześniu minie rok, odkąd WTS działa, i chciałbym, żebyśmy mogli ten rok działalności zamknąc jakimś sukcesem, nawet symbolicznym. Jak wiadomo, takim symbolem dla każdego twórcy RPG jest wydanie jego dzieła w formie drukowanej. Stąd też pomysł na ufundowanie i zorganizowanie wydrukowania niewielkiej (niewielkiej?) ilości egzemplarzy czyjegoś projektu związanego z grami RPG. Z własnej kieszeni, bez sponsorów, SMSów i całej kupy niepotrzebnych utrudnień.

Na początku miał to byc konkurs na setting do jednego ze znanych i lubianych systemów, jednakże wynikła kwestia praw autorskich do elementów oryginalnych, zastrzeżonych światów i mechanik. Dlatego też postanowiłem poszerzyc pojemnośc konkursu. Ostatecznie jest to konkurs na grę RPG. Pod terminem “gra” rozumiem tutaj komplet reguł oraz warstwę fabularną (setting, scenariusz, kampania węzłów), który pozwoli na grę BEZ sięgania po zastrzeżone, chronione prawem autorskim materiały. Jeśli jednak komuś uda się zdobyc zgodę na wykorzystanie mechaniki od jej twórców, nie ma problemu, by przedstawic setting na nich oparty. Można również korzystac z mechanik open source, OGL czy Creative Commons, oczywiście upewniając się, że nasz konkurs nie łamie postanowień licencyjnych. Innymi słowy – konkurs polega na stworzeniu kopletnej, samowystarczalnej gry RPG.

Konkurs ma swoje ograniczenia ze względów finansowych. Dlatego też praca konkursowa może miec taką, a nie inną objętośc – będzie wydana na 32 stronach A6 + okładka. Należy o tym pamiętac, przystępując do konkursu. w tych 32 stronach muszą zmieścic się wszystkie zasady, opis świata oraz ewentualne grafiki, mapki, tabele i tym podobne elementy gry. Książeczka będzie wydana w czerni i bieli, poza okładką, która może byc jednostronie kolorowa.

Po tych uwagach, czas na Regulamin:

KONKURS

 1. Konkurs “Rzut na Inicjatywę” rozpoczyna się o godzinie 00.00, 26 czerwca 2012 i kończy się o północy 10 września 2012.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 września 2012.
 3. Przedmiotem konkursu jest stworzenie oryginalnej, autorskiej gry RPG.
 4. Terminem “Gra RPG” (dalej “Gra”) należy określic pełną, samodzielną i oryginalną grę fabularną, w dowolnej postaci. Powinna zawierac wszystko co jest potrzebne do rozegrania przynajmniej trzech przygód. Oznacza to, że “Grą” może byc także minikampania (w stworzonym przez autora, oryginalnym świecie). Terminem “Gra” określimy także autorski otwarty setting, sandbox, grę indie, grę autorską, tzw “heartbreaker”, czy każdą inną formę – nawet LARP.
 5. W przypadku wykorzystania istniejącej mechaniki, należy przedstawic zgodę jej autora/posiadacza praw autorskich na jej wykorzystanie, w formie pisemnej i kontaktem do autora, celem weryfikacji.
 6. Gra musi byc napisana w języku polskim. Zasady do niej muszą byc albo dostępne w języku polskim w formie papierowej, albo bezpłatnie dostępne w języku angielskim lub polskim w formie elektronicznej – odnośnik do nich musi się znaleźc w tekście Gry.
 7. Gra musi się zamknąc w 50.000 znaków ze spacjami, czcionką Times New Roman 10. Jest to nieprzekraczalna objętośc.
 8. Można wymienic do 10.000 znaków na tabele, grafiki, mapy. Nie powinny przekroczyc łącznej objętości 2 stron formatu a4.
 9. Aby przystąpic do konkursu, należy opublikowac wstępny szkic Gry przynajmniej na 48 h przed jej wysłaniem. Szkic powinien się zmieścic w 500 słowach, do tego drugie 500 słów motywujące założenia Gry. Szkic pwinien zostac opublikowany jako nowy wątek na forum WTS LUB na własnym blogu – w tym drugim przypadku należy zamieścic link pod tym wpisem w komentarzach (blog polterowy lub zigzakiem przez RPG). Zamieszczając link, autor zgadza się na opublikowanie szkicu jako nowy wątek na forum WTSu.
 10. Pracę konkursową należy wysłac na adres e-mail: krzyracz (wiesz dobrze co) gmail (też wiadomo co) com do daty zakończenia konkursu, podanej w punkcie 1.
 11. Ewentualne grafiki, mapy oraz projekt okładki należy załączyc w osobnych plikach, oraz opisac je, wraz z kontaktem do osoby posiadającej do nich prawa autorskie, celem weryfikacji udzielenia przez niego pozwolenia na publikację.
 12. Plik tekstowy powinien byc przekazany na konkurs w edytowalnej formie tekstowej, oraz wydrukowany do PDFa.
 13. Plik nie musi byc złożony do wydruku, musi jednak przejśc przynajmniej wstępną redakcję.
 14. Uczestnicy mogą promowac swoje Gry w dowolny, legalny i nie obrażający norm społecznych sposób.
 15. Gra nie musi byc w żaden sposób testowana przed publikacją.
 16. Uczestnicy przystępując do konkursu zgadzają się na nie czerpanie korzyści materialnych z ewentualnej nagrody, w szczególności zaś – zobowiązują się rozdawac egzemplarze Gry osobom zainteresowanym bez czerpania jakichkolwiek korzyści finansowych.
 17. Uczestnicy konkursu zachowują pełne prawa do swojej Gry, a kwestia praw własności wewnątrz zespołu twórców Gry pozostaje kwestią zespołu.
 18. Nie ma limitu ilości prac nadsyłanych przez jednego autora/zespół autorów.
 19. Ocena prac i wyznaczenie zwycięzcy pozostają w gestii organizatora konkursu.
 20. Organizator nie może brac udziału w konkursie jako główny autor settingu, ani jako wymieniony w zespole autor.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania pierwszej nagrody, jeśli łączna liczba prac konkursowych nie przekroczy 5.
 22. We wszystkich kwestiach spornych z Regulaminem głos ostateczny ma organizator.
 23. Uczestnicy konkursu biorący w nim udział wyrażają zgodę na wszystkie powyższe postanowienia.

NAGRODA

 1. Nagrodą w konkursie jest wydanie zwycięskiej Gry w formie 32 stronnicowej cz-b broszury z tekturową, jednostronnie kolorową okładką, w formacie A6, w nakładzie 100 egzemplarzy. Do tego publikacja w formie PDF, którą autor zwycięskiej pracy zobowiązuje się wystawic publicznie na swoim blogu lub stronie WWW do bezpośredniego i nieograniczonego ściągania.
 2. Organizator rezerwuje sobie prawo do zatrzymania jednego, pamiątkowego egzemplarza.
 3. W przypadku niemożności wytypowania zwycięzcy, organizator zwróci się do opinii publicznej o jego wskazanie, w formie ankiety na stronie WTS.
 4. Organizator bierze na siebie wszelkie koszty związane z ostateczną redakcją, składem, wydrukiem i wysyłką nagrody do zwycięskiego autora.

W przypadku pytań, piszcie śmiało w komentarzach lub na e-mail, propagujcie konkurs dalej… i Rzucajcie się na Inicjatywę 🙂

EDIT:

 

Jak obiecałem dwa tygodnie temu, przedstawiam dziś ostateczną wersję regulaminu konkursu na mini grę. Nazwałem go roboczo “Rzut na Inicjatywę”.

Najpierw kilka słów o samym konkursie.

Konkurs powstał w mojej głowie jako inicjatywa dla tych z was, którzy chcielby rozpropagowac swoje pomysły na RPG. Zwykle realizowane w formie autorek, od prawie roku także pojawiające się na forum WTSu, dzięki gościnie Poltera. We wrześniu minie rok, odkąd WTS działa, i chciałbym, żebyśmy mogli ten rok działalności zamknąc jakimś sukcesem, nawet symbolicznym. Jak wiadomo, takim symbolem dla każdego twórcy RPG jest wydanie jego dzieła w formie drukowanej. Stąd też pomysł na ufundowanie i zorganizowanie wydrukowania niewielkiej (niewielkiej?) ilości egzemplarzy czyjegoś projektu związanego z grami RPG. Z własnej kieszeni, bez sponsorów, SMSów i całej kupy niepotrzebnych utrudnień.

Na początku miał to byc konkurs na setting do jednego ze znanych i lubianych systemów, jednakże wynikła kwestia praw autorskich do elementów oryginalnych, zastrzeżonych światów i mechanik. Dlatego też postanowiłem poszerzyc pojemnośc konkursu. Ostatecznie jest to konkurs na grę RPG. Pod terminem “gra” rozumiem tutaj komplet reguł oraz warstwę fabularną (setting, scenariusz, kampania węzłów), który pozwoli na grę BEZ sięgania po zastrzeżone, chronione prawem autorskim materiały. Jeśli jednak komuś uda się zdobyc zgodę na wykorzystanie mechaniki od jej twórców, nie ma problemu, by przedstawic setting na nich oparty. Można również korzystac z mechanik open source, OGL czy Creative Commons, oczywiście upewniając się, że nasz konkurs nie łamie postanowień licencyjnych. Innymi słowy – konkurs polega na stworzeniu kopletnej, samowystarczalnej gry RPG.

Konkurs ma swoje ograniczenia ze względów finansowych. Dlatego też praca konkursowa może miec taką, a nie inną objętośc – będzie wydana na 32 stronach A6 + okładka. Należy o tym pamiętac, przystępując do konkursu. w tych 32 stronach muszą zmieścic się wszystkie zasady, opis świata oraz ewentualne grafiki, mapki, tabele i tym podobne elementy gry. Książeczka będzie wydana w czerni i bieli, poza okładką, która może byc jednostronie kolorowa.

Po tych uwagach, czas na Regulamin:

KONKURS

 1. Konkurs “Rzut na Inicjatywę” rozpoczyna się o godzinie 00.00, 26 czerwca 2012 i kończy się o północy 10 września 2012.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 września 2012.
 3. Przedmiotem konkursu jest stworzenie oryginalnej, autorskiej gry RPG.
 4. Terminem “Gra RPG” (dalej “Gra”) należy określic pełną, samodzielną i oryginalną grę fabularną, w dowolnej postaci. Powinna zawierac wszystko co jest potrzebne do rozegrania przynajmniej trzech przygód. Oznacza to, że “Grą” może byc także minikampania (w stworzonym przez autora, oryginalnym świecie). Terminem “Gra” określimy także autorski otwarty setting, sandbox, grę indie, grę autorską, tzw “heartbreaker”, czy każdą inną formę – nawet LARP.
 5. W przypadku wykorzystania istniejącej mechaniki, należy przedstawic zgodę jej autora/posiadacza praw autorskich na jej wykorzystanie, w formie pisemnej i kontaktem do autora, celem weryfikacji.
 6. Gra musi byc napisana w języku polskim. Zasady do niej muszą byc albo dostępne w języku polskim w formie papierowej, albo bezpłatnie dostępne w języku angielskim lub polskim w formie elektronicznej – odnośnik do nich musi się znaleźc w tekście Gry.
 7. Gra musi się zamknąc w 50.000 znaków ze spacjami, czcionką Times New Roman 10. Jest to nieprzekraczalna objętośc.
 8. Można wymienic do 10.000 znaków na tabele, grafiki, mapy. Nie powinny przekroczyc łącznej objętości 2 stron formatu a4.
 9. Aby przystąpic do konkursu, należy opublikowac wstępny szkic Gry przynajmniej na 48 h przed jej wysłaniem. Szkic powinien się zmieścic w 500 słowach, do tego drugie 500 słów motywujące założenia Gry. Szkic pwinien zostac opublikowany jako nowy wątek na forum WTS LUB na własnym blogu – w tym drugim przypadku należy zamieścic link pod tym wpisem w komentarzach (blog polterowy lub zigzakiem przez RPG). Zamieszczając link, autor zgadza się na opublikowanie szkicu jako nowy wątek na forum WTSu.
 10. Pracę konkursową należy wysłac na adres e-mail: krzyracz (wiesz dobrze co) gmail (też wiadomo co) com do daty zakończenia konkursu, podanej w punkcie 1.
 11. Ewentualne grafiki, mapy oraz projekt okładki należy załączyc w osobnych plikach, oraz opisac je, wraz z kontaktem do osoby posiadającej do nich prawa autorskie, celem weryfikacji udzielenia przez niego pozwolenia na publikację.
 12. Plik tekstowy powinien byc przekazany na konkurs w edytowalnej formie tekstowej, oraz wydrukowany do PDFa.
 13. Plik nie musi byc złożony do wydruku, musi jednak przejśc przynajmniej wstępną redakcję.
 14. Uczestnicy mogą promowac swoje Gry w dowolny, legalny i nie obrażający norm społecznych sposób.
 15. Gra nie musi byc w żaden sposób testowana przed publikacją.
 16. Uczestnicy przystępując do konkursu zgadzają się na nie czerpanie korzyści materialnych z ewentualnej nagrody, w szczególności zaś – zobowiązują się rozdawac egzemplarze Gry osobom zainteresowanym bez czerpania jakichkolwiek korzyści finansowych.
 17. Uczestnicy konkursu zachowują pełne prawa do swojej Gry, a kwestia praw własności wewnątrz zespołu twórców Gry pozostaje kwestią zespołu.
 18. Nie ma limitu ilości prac nadsyłanych przez jednego autora/zespół autorów.
 19. Ocena prac i wyznaczenie zwycięzcy pozostają w gestii organizatora konkursu.
 20. Organizator nie może brac udziału w konkursie jako główny autor settingu, ani jako wymieniony w zespole autor.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania pierwszej nagrody, jeśli łączna liczba prac konkursowych nie przekroczy 5.
 22. We wszystkich kwestiach spornych z Regulaminem głos ostateczny ma organizator.
 23. Uczestnicy konkursu biorący w nim udział wyrażają zgodę na wszystkie powyższe postanowienia.

NAGRODA

 1. Nagrodą w konkursie jest wydanie zwycięskiej Gry w formie 32 stronnicowej cz-b broszury z tekturową, jednostronnie kolorową okładką, w formacie A6, w nakładzie 100 egzemplarzy. Do tego publikacja w formie PDF, którą autor zwycięskiej pracy zobowiązuje się wystawic publicznie na swoim blogu lub stronie WWW do bezpośredniego i nieograniczonego ściągania.
 2. Organizator rezerwuje sobie prawo do zatrzymania jednego, pamiątkowego egzemplarza.
 3. W przypadku niemożności wytypowania zwycięzcy, organizator zwróci się do opinii publicznej o jego wskazanie, w formie ankiety na stronie WTS.
 4. Organizator bierze na siebie wszelkie koszty związane z ostateczną redakcją, składem, wydrukiem i wysyłką nagrody do zwycięskiego autora.

W przypadku pytań, piszcie śmiało w komentarzach lub na e-mail, propagujcie konkurs dalej… i Rzucajcie się na Inicjatywę 🙂

Do przeczytania także tutaj.